Terapi og kurser ved autoriseret psykolog Henriette Elkjær

Mindfulness

Mindfulness

 

Mindfulness betyder at være opmærksom på en særlig måde; bevidst, i det nuværende øjeblik og uden at dømme”. Jon Kabat-Zin

Mindfulness er en vigtig tilgang indenfor ACT, og jeg benytter derfor ofte mindfulness-øvelser i terapien. Mindfulness handler bl.a. om, hvorledes vi på en mere åben, accepterende og nærværende måde kan forholde os til de tanker og følelser vi som mennesker ofte kæmper med.

Mindfulness er en tilstand af bevidst nærvær. Et nærvær hvor du har fuld opmærksomhed på det du sanser og tænker og føler og på verden omkring dig. Det er en tilstand, hvor du har fokus på den du er, og det du oplever her og nu fra øjeblik til øjeblik, frem for på det du synes, du burde opleve.


Når du udøver mindfulness træner du dig i at iagttage dine tanker, og at se dem som det de er, nemlig tanker. Det betyder, at du får mulighed for at adskille dig selv fra negative, selvbebrejdende tanker og dermed mindske disse tankers magt og indflydelse i dit liv. Ligeledes træner du dig i at møde dine følelser rent, både de behagelige og de ubehagelige tilstande.

Depressive tilstande og angsttilstande er ofte styret af negative tankemønstres indflydelse på kroppen, på følelserne og på de handlinger du foretager dig. Mindfulness er et redskab, som kan gøre det muligt for dig at frigøre dig fra tanketyranniet og i stedet bevæge dig ind i dit liv.