Terapi og kurser ved autoriseret psykolog Henriette Elkjær

Henriette Elkjær

Henriette Elkjær

Jeg er født i 1978 og har arbejdet i privat praksis siden 2006. Jeg er autoriseret og har flere års erfaring med behandling og rådgivning og udvikler løbende min viden og kompetencer gennem kurser og uddannelse.

Foruden den faglige kompetence lægger jeg stor vægt på, at den enkelte føler sig velkommen og godt modtaget i min praksis, så der skabes det bedste udgangspunkt for et rum, hvor man oplever det trygt og tillidsfuldt at dele det, der opleves som svært.

Medlem af Dansk Psykolog Forening og tilknyttet som psykolog i følgende netværk:

Falck Healthcare
Prescriba
Dansk Krise Korps
SOS International
Psykologcentret City
GoMentor
Klinikken er ikke tilknyttet sygesikringen